STANDAR PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Maklumat Pelayanan Perpustakaan
  • PELAYANAN PEMINJAMAN BAHAN PUSTAKA.
  • PELAYANAN PENGEMBALIAN BAHAN PUSTAKA.
  • PELAYANAN BUKU REFERENSI.
  • PELAYANAN PROGRAM WAJIB BACA (STUDI KEPUSTAKAAN).